Gezond, veilig en efficiënt werken

Als vervolg op het project goed werkgeverschap wat KPV al eerder heeft uitgevoerd, is nu het project ‘gezond, veilig en efficiënt werken’ uitgewerkt. Het doel van het project was om de veiligheid en arbeidsefficiëntie op een varkensbedrijf in kaart te brengen. Samen met 4de jaars leerlingen van de Groene Campus in Helmond is een 25-tal bedrijven bezocht. Tijdens het bezoek zijn de varkenshouder en zijn medewerkers geïnterviewd. Vervolgens is er een algemene veiligheid- en arbeidsinzet inventarisatie gedaan op het bedrijf waarna de varkenshouder zelf aan de slag is gegaan met metingen. De arbeidsbesteding en de ergonomische kenmerken zijn daarbij in beeld gebracht. Zo ontstond een combinatie van kwalitatieve- en kwantitatieve kenmerken rond de meest voorkomende werkzaamheden op een varkenshouderijbedrijf.

Als eindresultaat zijn procesbeschrijvingen rond kernactiviteiten ontstaan. Deze beschrijvingen voldoen aan de volgende zaken:

  • Kwalitatieve beschrijving van het werk
  • Ergonomische- en veiligheid kenmerken rond het thema
  • De beschrijving kan als communicatiemiddel gebruikt worden
  • Ondernemers en medewerkers kunnen uniforme duidelijke processen met elkaar uitwisselen
  • Er ontstaat een kwantitatieve beschrijving van de activiteit.
  • De beschrijvingen vormen de basis voor betere arbeidsomstandigheden en structuren

 

Voor de varkenshouder:

Door het structureren van werkzaamheden in combinatie met veiligheidsnormen is er voor veel bedrijven winst te behalen. Zo wordt gezond en veilig werken van 17 tot 70 gestimuleerd.

Varkenshouderij bedrijven kunnen hun eigen processen vergelijken met de proces- en veiligheidsbeschrijvingen van dit project. Daarmee kunnen ze, bijvoorbeeld door het verleggen van hun looplijnen, arbeid besparen. Tevens krijgen de varkenshouderij bedrijven inzicht in het thema ergonomisch en veilig werken waardoor gevaarlijke situaties en bedrijfsongevallen vermeden kunnen worden.

 

Stichting KPV werkt in haar onderzoek samen met ZLTO, Helicon opleidingen en AB- Werkt. Studenten en adviseurs trekken samen op om een goede verbinding te leggen tussen onderwijs, het bedrijfsleven en een Leven Lang Leren.