Werken in de varkenshouderij

Werken in de varkenshouderij is mooi en uitdagend. Jammer genoeg is dat bij te weinig mensen bekend. Met name jonge mensen in VMBO staan voor een belangrijke keuze. Deze groep willen we stimuleren om kennis te maken met de varkenshouderij sector. De middelen die we daarvoor hebben zijn aanwezig. Te denken valt aan:
• Aanbieden van maatschappelijke stages
• Geven van gastlessen op VMBO scholen
• Organiseren van excursies voor leerlingen

Ook is er een kans voor zij-instromers. Medewerkers uit verschillende industriële bedrijfstakken zijn uitermate geschikt en welkom om te komen werken in varkenshouderijbedrijven.

Een derde belangrijke groep zijn herintredende vrouwen. Met name fijngevoelig werk in een kraamstal of biggenstal past erg goed bij vrouwelijke medewerkers. Zij vormen een waardevolle aanvulling in veel teams.

Als we aandacht hebben voor onze mensen zullen ze dit uitstralen in de omgeving en stromen nog meer mensen in.

Werken in de varkenshouderij is leuk en afwisselend.