Over ons

Werken in de varkenshouderij vraagt kennis en vaardigheden. Steeds worden nieuwe inzichten en technieken ontwikkeld om varkens nog beter te verzorgen. Denk daarbij aan het terug dringen van antibiotica en het verhogen van dierwelzijn. Ook ondernemers en leidinggevenden willen zich persoonlijk ontwikkelen in hun managementkwaliteiten.
Om als medewerker en ondernemer bij te blijven streeft Stichting KPV (Kennis Platform Varkenshouderij) een 3 tal doelen na:

  1. Het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van varkenshouders en hun personeel
  2. Van werkgever en werknemer een goed team maken
  3. Stimuleren van goed werkgeverschap

 

Kennisagenda

Om als medewerker en ondernemer bij te blijven heeft Stichting KPV in samenwerking met Varkens.nl en VarkensNET een kennisagenda opgesteld. Voor beginnende medewerkers tot ver ervaren medewerkers en ondernemers zijn er trainingen en cursussen.

Voor de invulling van alle trainingen wordt gebruik gemaakt van trainers en technisch specialisten die de laatste stand van de techniek beheersen.

 

Naast de kennisagenda houdt Stichting KPV zich bezig met verschillende projecten. Onderstaand een overzicht van deze projecten:

 

Project ‘Goed werkgeverschap’

Stichting KPV heeft het project ‘Goed werkgeverschap’ uitgevoerd. Binnen de varkenshouderij is op 25 bedrijven een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de status van werkgeverschap. In dit onderzoek zijn ondernemers en medewerkers gevolgd. Hiervoor zijn digitale vragenlijsten uitgezet en interviews gehouden. Deze resultaten worden gebruikt om bij varkenshouderijbedrijven de efficiency te verbeteren.

 

Project ‘gezond, veilig en efficiënt werken’

Als vervolg op het project ‘Goed werkgeverschap’ is Stichting KPV bezig met het uitzetten van een nieuw project, ‘gezond, veilig en efficiënt werken’. In dit project wordt samengewerkt met de vierdejaars varkenshouderij studenten van de Groene Campus in Helmond. Samen met de studenten zal er op 35 bedrijven kwantitatief en kwalitatief onderzoek worden gedaan naar arbeidsefficiency. De duur van de dagelijkse werkzaamheden zoals bijvoorbeeld spenen en biggen behandelen zullen worden bijgehouden. Daarna wordt deze data geanalyseerd samen met de studenten en de uitkomsten zullen worden gedeeld in de vorm van een slot seminar, waar ook de studenten zullen spreken.