Kennissessies

In samenwerking met Varkens.nl organiseert Stichting KPV kennissessies voor varkenshouders en medewerkers. Elke maand wordt en een sessie in Noord- en één in Zuid- Nederland georganiseerd. Telkens rondom een specifiek thema, waarbij experts inleidingen verzorgen en vragen worden uitgediept tijdens workshops. De kennissessies worden aangeboden op drie niveau’s: praktijk, management en ondernemerschap. Zodat de deelnemers gelijkgestemden zijn.

Bekijk hier de kenniskalender.