Kennissessies

In 2021 zal een nieuwe reeks aan kennissessies organiseert worden waarin onderwerpen uitgediept worden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk en het werk in de varkensstallen. Natuurlijk wordt ook ingegaan op de actualiteiten. Digitale bijeenkomsten waarmee varkenshouders en medewerkers hun vakmanschap vergroten. Bekijk hier de kenniskalender.

 

Deze kennissessies Vitale Varkenshouderij is een initiatief van stichting KPV, Varkens en Nieuwe Oogst.