Bestuur en organisatie

José Hoeben - Voorzitter

Geert van Staalduinen - Vice Voorzitter

Mijn naam is Geert van Staalduinen, woonachtig in Geffen. Ik ben in het jaar 2018 afgestudeerd aan de opleiding Dier en Veehouderij op de HAS in ’s-Hertogenbosch. Momenteel ben ik werkzaam bij de van Asten group, locatie Ashorst. Ik ben hier werkzaam als teamleider kraamstal/ managementtrainee.
Ik heb me aangemeld als bestuurslid voor Stichting KPV omdat ik erg begaan ben met de varkenshouderij. Ik besef dat nieuwe kennis en goede vaardigheden cruciaal zijn voor varkenshouders en hun personeel, zeker met het oog op een lange duurzame toekomst. Er zijn steeds weer nieuwe inzichten, er wordt steeds meer bekend over dierenwelzijn en duurzaamheid ook worden er nieuwe efficiëntere methoden en nieuwe technieken ontwikkeld. Het is van belang dat varkenshouders en hun personeel bekend zijn met nieuwe inzichten, kennis en vaardigheden om zo de dieren steeds beter te kunnen verzorgen.
Dit vergt opleiding en training en daarnaast vergt dit ook goed werkgeverschap en teamwork. Ik zet me graag in om ervoor te zorgen dat al deze nieuwe kennis gedeeld wordt en uiteindelijk ook terecht komt bij de juiste personen en om zo mee te bouwen aan een steeds betere sector.

Wil Lavrijsen -Penningmeester

Mijn naam is Wil lavrijsen en getrouw met Mariël. We hebben een varkensbedrijf in Reusel dat we met 4 arbeidskrachten rond zetten.

Bij de oprichting van de KPV heb ik me aangemeld om deel te nemen in het bestuur, met de insteek om meer kennis / onderwijs over te brengen op werknemers, bedrijfsleiders en eigenaren in de varkenshouderij. En ja, dit is voor een deel al gelukt, maar er ligt nog een hoop kennis / onderwijs die nog gedeeld moet worden. Hier wil ik graag mijn steentje aan bijdragen om dit te realiseren.

Wilma van Beek - Bestuurslid

Mijn naam is Wilma van Beek. Getrouwd met Gert en moeder van drie dochters.
Samen met Gert ben ik eigenaar van een SPF varkensfokbedrijf in Lelystad.
Gemiddeld ben ik 2 dagen per week op het bedrijf werkzaam en doe ik thuis de financiële administratie.
Sinds 2014 ben ik bestuurslid van de KPV. Het belang van de stichting is dat we nadenken en inhoud geven aan goede en interessante vaktechnische cursussen voor ondernemers en hun personeel.
Om hier een bijdrage aan te kunnen leveren maak ik graag tijd vrij.

Lianne Kuijsten-de Rond - Bestuurslid

Mijn naam is Lianne Kuijsten-de Rond, 38 jaar, ik ben getrouwd met Jurgen en wij zijn de trotse ouders van Laura, Tom en Rob.
Samen met Jurgen heb ik een zeugenbedrijf in Montfort.

Sinds 2018 ben ik bestuurslid van Stichting KPV.
Binnen ons bedrijf werken wij sinds 2011 met personeel en gedurende de afgelopen jaren heb ik hiermee veel kennis en ervaring opgedaan.
Ik vind het belangrijk om mijn bijdrage en kennis te delen met andere varkenshouders en mee te denken hoe we dit kunnen vormgeven binnen Stichting KVP.

Lisette Tuenter - Bestuurslid

Ik ben Lisette Tuenter en woon met mijn drie kinderen in Doetinchem.
Ik run mijn bedrijf Varkenszorg. Ik heb een enorme passie voor varkens hoewel ik van oorsprong geen agrarische achtergrond heb. Dagelijks ondersteun ik zeugenhouders en personeel in met name kraamstalmanagement. Soms langdurig maar ook kortdurend opzoek naar verbeterpunten.
Super leuk en uitdagend werk dus!
Sinds januari dit jaar bestuurslid bij Stichting KPV waarin ik hoop mijn steentje te kunnen bijdragen voor de sector.

Remco van Sambeek - Bestuurslid

Mijn naam is Remco van Sambeek, getrouwd met Sandra, en samen met haar de trotse ouders van onze dochters Imke en Mirte. We wonen sinds enkele jaren in Melick. Na de HAS ben ik een periode actief geweest als bedrijfsadviseur in met name de varkenshouderij. Vanaf 1999 ben ik echter al weer vele jaren werkzaam bij AB Werkt. AB Werkt is een actieve personeelsdienstverlener in meerdere, ook niet agrarische, sectoren. Ruim 4.700 primair agrarische ondernemers in het Zuiden van het land zijn eigenaar van onze coöperatie. Het werken met én voor (agrarische) ondernemers en hun medewerkers geeft mij nog dagelijks veel energie. Het opleiden en ontwikkelen van mensen heeft daarbij altijd mijn brede interesse en aandacht gehad. Als grote coöperatieve werkgever in de varkenshouderij hebben wij een stevige verantwoordelijk voor het vinden, boeien en binden van werknemers voor deze mooie sector. We zullen dat echter met elkaar de juiste invulling moeten geven, in een continue en steeds sneller veranderende omgeving! Als bestuurslid van de Stichting KPV wil ik daar graag een bijdrage aan leveren. Een Kennisplatform Varkenshouderij vormen we immers samen!

Antoon Sanders - Organisatie

In 2011 heb ik samen met een groep actieve ondernemers aan de wieg gestaan van de oprichting van Stichting KPV. Nu mag ik de Stichting nog steeds begeleiden en adviseren.

De Stichting KPV is geboren vanuit de gedachte dat goede arbeidsvoorziening in de agrarische sector en daarmee ook specifiek in de varkenshouderij een belangrijk aandachtspunt moet zijn. Bij de oprichting konden we op basis van de visie die we toen hadden al bepalen dat er aandacht en energie nodig was om goed personeel in de varkenshouderij te hebben en te houden. Dat arbeidsmigranten een nog belangrijkere rol zouden gaan spelen is bevestigd. Uit steeds grotere gebieden van Europa komen arbeidsmigranten werken in de Nederlandse varkenshouderij.

Telkens hebben wij onze visie, die we bij de oprichting samen hebben vastgesteld, geëvalueerd en bijgesteld waar nodig. Dat de hoofdpijlers nog steeds van belang zijn maakt dat er veel vertrouwen is in bestuur en het beleid van de Stichting. Wat zijn dan die hoofd pijlers:
• Opleiden en trainen, dit geven we sinds twee jaar vorm samen met Varkens.nl
• Werven en binden, hierin werken we samen met gerenommeerde uitzend organisaties in het project Arbeidsmarkt versterking.
• Goed werkgeverschap, ons project Goed werkgeverschap en een vervolg daarop is hierin waardevol gebleken.

Belangrijke uitdaging is nu dat u als varkenshouder kennis neemt van het werk van Stichting KPV zodat we samen de schouders zetten onder de thema’s die belangrijk zijn.

U mag altijd contact met mij opnemen

Antoon Sanders, ZLTO- Ondernemerscoach, Mensen – Geld - Strategie
antoon.sanders@zlto.nl, +31 6 278 589 32

Ines van de Waarenburg - Kessels - Organisatie

Ik ben Ines van de Waarenburg –Kessels. Samen met mijn man Tom woon ik in Nederweert. Ik heb mijn eigen onderneming waarbij ik voor verschillende bedrijven administratieve werkzaamheden verricht. Naast mijn werkzaamheden voor mijn bedrijf werk ik bij Tom mee in het opfokleghennen bedrijf welke in Ospel gelegen is.
Ik vindt het een uitdaging om alles binnen Stichting KPV in goede banen te leiden. Heb je vragen dan kun je altijd contact met mij opnemen via info@stichtingkpv.nl of bellen naar 0618957973.