Bestuur en organisatie

Bennie van Til, voorzitter

Mijn naam is Bennie van Til, woonachtig in Hummelo en getrouwd met Ria. Samen hebben wij 2 kinderen. Ik heb een varkenshouderij in Odiliapeel.

In het verleden heb ik vele bestuursfuncties gehad zowel binnen als buiten de varkenshouderijsector. Voorbeelden hiervan zijn bestuurlijke belangenbehartigingsfuncties bij Varkens in Zicht, Stichting bevordering mestafzet en Stuurgroep Staarten. Daarnaast ben ik medeoprichter van de NVV geweest.
In mei 2014 ben ik gevraagd om het bestuur van Stichting KPV te versterken. Tot die tijd wist ik nog niet zo veel van de personeels- en ondernemersproblematiek in de varkenshouderij. Dit was tijdens mij eerdere bestuurlijke belangenbehartiging geen item. Na een inwerk periode is mij gebleken dat dit thema voor de varkenshouderij van cruciaal belang is. Om een leven lang te kunnen blijven ontwikkelen en leren is een aanbod van cursussen en trainingen voor zowel personeel als ondernemers heel erg belangrijk. Men moet op een efficiënte en gekwalificeerde manier hun werk kunnen doen.

Het is daarom mijn doel ervoor te zorgen dat varkenshouders/ondernemers en hun personeelsleden hun leven lang kunnen blijven leren/ontwikkelen. Dit door te zorgen dat er voldoende opleidingsmogelijkheden zijn en blijven!

Wil Lavrijsen, penningmeester

Mijn naam is Wil lavrijsen en getrouw met Mariël. We hebben een varkensbedrijf in Reusel dat we met 4 arbeidskrachten rond zetten.

Bij de oprichting van de KPV heb ik me aangemeld om deel te nemen in het bestuur, met de insteek om meer kennis / onderwijs over te brengen op werknemers, bedrijfsleiders en eigenaren in de varkenshouderij. En ja, dit is voor een deel al gelukt, maar er ligt nog een hoop kennis / onderwijs die nog gedeeld moet worden. Hier wil ik graag mijn steentje aan bijdragen om dit te realiseren.

Wilma van Beek, bestuurslid

Mijn naam is Wilma van Beek. Getrouwd met Gert en moeder van drie dochters.
Samen met Gert ben ik eigenaar van een SPF varkensfokbedrijf in Lelystad.
Gemiddeld ben ik 2 dagen per week op het bedrijf werkzaam en doe ik thuis de financiële administratie.
Sinds 2014 ben ik bestuurslid van de KPV. Het belang van de stichting is dat we nadenken en inhoud geven aan goede en interessante vaktechnische cursussen voor ondernemers en hun personeel.
Om hier een bijdrage aan te kunnen leveren maak ik graag tijd vrij.

Antoon Sanders, organisatie

In 2011 heb ik samen met een groep actieve ondernemers aan de wieg gestaan van de oprichting van Stichting KPV. Nu mag ik de Stichting nog steeds begeleiden en adviseren.

De Stichting KPV is geboren vanuit de gedachte dat goede arbeidsvoorziening in de agrarische sector en daarmee ook specifiek in de varkenshouderij een belangrijk aandachtspunt moet zijn. Bij de oprichting konden we op basis van de visie die we toen hadden al bepalen dat er aandacht en energie nodig was om goed personeel in de varkenshouderij te hebben en te houden. Dat arbeidsmigranten een nog belangrijkere rol zouden gaan spelen is bevestigd. Uit steeds grotere gebieden van Europa komen arbeidsmigranten werken in de Nederlandse varkenshouderij.

Telkens hebben wij onze visie, die we bij de oprichting samen hebben vastgesteld, geëvalueerd en bijgesteld waar nodig. Dat de hoofdpijlers nog steeds van belang zijn maakt dat er veel vertrouwen is in bestuur en het beleid van de Stichting. Wat zijn dan die hoofd pijlers:
• Opleiden en trainen, dit geven we sinds twee jaar vorm samen met Varkens.nl
• Werven en binden, hierin werken we samen met gerenommeerde uitzend organisaties in het project Arbeidsmarkt versterking.
• Goed werkgeverschap, ons project Goed werkgeverschap en een vervolg daarop is hierin waardevol gebleken.

Belangrijke uitdaging is nu dat u als varkenshouder kennis neemt van het werk van Stichting KPV zodat we samen de schouders zetten onder de thema’s die belangrijk zijn.

U mag altijd contact met mij opnemen

Antoon Sanders, ZLTO- Ondernemerscoach, Mensen – Geld - Strategie
antoon.sanders@zlto.nl, +31 6 278 589 32

Ines van de Waarenburg - Kessels, organisatie

Ik ben Ines van de Waarenburg –Kessels. Ik ben 32 jaar en samen met mijn man Tom woon ik in Nederweert. Ik heb mijn eigen onderneming waarbij ik voor verschillende bedrijven administratieve werkzaamheden verricht. Tevens begeleid ik diverse projecten voor het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK). Naast mijn werkzaamheden voor mijn bedrijf werk ik bij Tom mee in het opfokleghennen bedrijf welke in Ospel gelegen is.
Ik vindt het een uitdaging om alles binnen de stichting KPV in goede banen te leiden. Heb je vragen dan kun je altijd contact met mij opnemen via info@stichtingkpv.nl of bellen naar 0618957973.