Kennissessies

In samenwerking met Varkens.nl en VarkensNET organiseert Stichting KPV kennissessies voor varkenshouders en medewerkers. Elke maand wordt en een sessie in Noord- en één in Zuid- Nederland georganiseerd. Telkens rondom een specifiek thema, waarbij experts inleidingen verzorgen en vragen worden uitgediept tijdens workshops.

 

Kennissessie Adequaat vaccineren en verdoofd castreren

Datum:
3 september 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Noord

Kennissessie Adequaat vaccineren en verdoofd castreren

Datum:
4 september 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Zuid

Kennissessie Adequaat vaccineren en verdoofd castreren

Datum:
17 september 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Zuid

Kennissessie Kraamstalmanagement: Zogen en spenen

Datum:
1 oktober 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Noord

Kennissessie Kraamstalmanagement: Zogen en spenen

Datum:
2 oktober 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Zuid

Kennissessie Kraamstalmanagement: Zogen en spenen

Datum:
8 oktober 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Zuid

Topsessie 3: Strategisch managen

Tijdens de bijeenkomst ‘Strategisch managen’ zetten we een stip aan de horizon. Daarmee zijn richting en doel bepaald. Het kompas bestaat uit Visie, Missie en Strategie. Door naar de wereld over 10 jaar te kijken, zie je vandaag beter welke strategische stappen je moet zetten. Deze richting wordt afgezet tegen het financieel-economisch perspectief op langere termijn. We belichten deze dag ook de moderne fiscaal-juridische aspecten.

Bekijk hier de flyer.

Datum:
29 oktober 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Agri-food plaza (ZLTO kantoor), Onderwijsboulevard 225, ‘s-Hertogenbosch

Kennisessie Biggenopfok: Doorgroeien en afleveren

Datum:
5 november 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Noord

Kennisessie Biggenopfok: Doorgroeien en afleveren

Datum:
6 november 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Zuid

TOP-sessie 4: Van strategie naar stappen

Van Strategie naar Stappen. De vierde bijeenkomst staat in het teken van theorie (de bedrijfsanalyse) naar praktijk (concrete actiestappen). Deze maatregelen stellen we op aan de hand van geformuleerde actiepunten. Vervolgens kijken we naar de markt. Het uitgangspunt is een businessmodel dat de klant(en) in beeld brengt. Ter afsluiting wordt met een casus het onderhandelen getraind.

Bekijk hier de flyer.

Datum:
12 november 2018 om 16:00 - 21:00
Locatie:
Agri-food plaza (ZLTO kantoor), Onderwijsboulevard 225, ‘s-Hertogenbosch

Kennisessie Biggenopfok: Doorgroeien en afleveren

Datum:
19 november 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Zuid

Kennissessie Vleesvarkens: Doorgroeien en afleveren

Datum:
3 december 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Noord

Kennissessie Vleesvarkens: Doorgroeien en afleveren

Datum:
4 december 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Zuid

Kennissessie Vleesvarkens: Doorgroeien en afleveren

Datum:
17 december 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Zuid