Kennissessies

In samenwerking met Varkens.nl en VarkensNET organiseert Stichting KPV kennissessies voor varkenshouders en medewerkers. Elke maand wordt en een sessie in Noord- en één in Zuid- Nederland georganiseerd. Telkens rondom een specifiek thema, waarbij experts inleidingen verzorgen en vragen worden uitgediept tijdens workshops.

 

Kennissessie Vleesvarkens: Opleggen en opstarten

Een gezonde biggenopfok is de belangrijkste voorbereiding voor een hoge groei bij de vleesvarkens. Een praktijkvoorbeeld laat zien hoe je voor een kwartje per big de grens van 1.000 gram groei in zicht krijgt. Al kan het niet zonder aangepaste voeders en overschakelmomenten bij de biggen en vleesvarkens.

Het klinkt als een utopie, maar het is niet meer dan het goed toepassen van alle basisregels uit het Handboek Varkens­houderij, zeggen de experts van MS Schippers. De HyCare aanpak staat voor schoon drinkwater, een goede ongedierte­bestrijding, consequent werken, écht goed schoonmaken en ontsmetten in combinatie met gecoate vloeren. We laten zien hoe je in de praktijk van een gangbare biggenstal een HyCare stal maakt. Met die aanpak blijven biggen gezond, zijn minder antibiotica nodig en zullen vleesvarkens harder groeien met minder voer.

Voor het bereiken van de 1.000 gram groei bij de vleesvarkens is wel een aanpak van de voeding nodig, zowel bij de vlees­varkens als de biggen. Godfried Groenland van De Heus weet alles over de voeding van gezonde biggen en vleesvarkens die heel hard groeien. Door hun veel betere gezondheid benutten die biggen en vleesvarkens het voer anders. Aanpassing van de samenstelling is nodig. Ook de overschakel momenten zijn duidelijk anders dan je gewend bent.

Bekijk hier de uitnodiging.

Datum:
7 mei 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Familie Bruns, Molenveldweg 2, Saasveld

Kennissessie Vleesvarkens: Opleggen en opstarten

Een gezonde biggenopfok is de belangrijkste voorbereiding voor een hoge groei bij de vleesvarkens. Een praktijkvoorbeeld laat zien hoe je voor een kwartje per big de grens van 1.000 gram groei in zicht krijgt. Al kan het niet zonder aangepaste voeders en overschakelmomenten bij de biggen en vleesvarkens.

Het klinkt als een utopie, maar het is niet meer dan het goed toepassen van alle basisregels uit het Handboek Varkens­houderij, zeggen de experts van MS Schippers. De HyCare aanpak staat voor schoon drinkwater, een goede ongedierte­bestrijding, consequent werken, écht goed schoonmaken en ontsmetten in combinatie met gecoate vloeren. We laten zien hoe je in de praktijk van een gangbare biggenstal een HyCare stal maakt. Met die aanpak blijven biggen gezond, zijn minder antibiotica nodig en zullen vleesvarkens harder groeien met minder voer.

Voor het bereiken van de 1.000 gram groei bij de vleesvarkens is wel een aanpak van de voeding nodig, zowel bij de vlees­varkens als de biggen. Godfried Groenland van De Heus weet alles over de voeding van gezonde biggen en vleesvarkens die heel hard groeien. Door hun veel betere gezondheid benutten die biggen en vleesvarkens het voer anders. Aanpassing van de samenstelling is nodig. Ook de overschakel momenten zijn duidelijk anders dan je gewend bent.

Bekijk hier de uitnodiging.

Datum:
8 mei 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
VIC Sterksel Vlaamseweg 17, Sterksel

Kennissessie Vleesvarkens: Opleggen en opstarten

Een gezonde biggenopfok is de belangrijkste voorbereiding voor een hoge groei bij de vleesvarkens. Een praktijkvoorbeeld laat zien hoe je voor een kwartje per big de grens van 1.000 gram groei in zicht krijgt. Al kan het niet zonder aangepaste voeders en overschakelmomenten bij de biggen en vleesvarkens.

Het klinkt als een utopie, maar het is niet meer dan het goed toepassen van alle basisregels uit het Handboek Varkens­houderij, zeggen de experts van MS Schippers. De HyCare aanpak staat voor schoon drinkwater, een goede ongedierte­bestrijding, consequent werken, écht goed schoonmaken en ontsmetten in combinatie met gecoate vloeren. We laten zien hoe je in de praktijk van een gangbare biggenstal een HyCare stal maakt. Met die aanpak blijven biggen gezond, zijn minder antibiotica nodig en zullen vleesvarkens harder groeien met minder voer.

Voor het bereiken van de 1.000 gram groei bij de vleesvarkens is wel een aanpak van de voeding nodig, zowel bij de vlees­varkens als de biggen. Godfried Groenland van De Heus weet alles over de voeding van gezonde biggen en vleesvarkens die heel hard groeien. Door hun veel betere gezondheid benutten die biggen en vleesvarkens het voer anders. Aanpassing van de samenstelling is nodig. Ook de overschakel momenten zijn duidelijk anders dan je gewend bent.

Bekijk hier de uitnodiging.

Datum:
14 mei 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
VIC Sterksel Vlaamseweg 17, Sterksel

Kennissessie Biggenopfok: Opleggen en opstarten

Een zorgeloze groei van de biggen na spenen, begint al in het kraamhok. Door de biggen van jongs af aan bij te voeren, leren ze vreten. Goed kijken of ze ook allemaal vreten is nodig. Ook na spenen moet je vooral goed kijken: vreten de biggen wel en hoe kan ik daar met de keuze van speenvoer wat aan doen?

Na de geboorte is een goede biestopname het eerste aan­dachtspunt in de kraamstal. Om een speendip te voorkomen komt kort daarna al het bijvoeren van de biggen om de hoek kijken. Merijn Veldkamp van Denkavit vertelt waarom bijvoeren zo belangrijk is. Welke producten zijn er: gebruik je speciale droogvoeders voor heel jonge biggen of melk en brijvoer. De techniek biedt hierbij ook oplossingen. Belangrijk is en blijft een goede voeropname, met zo min mogelijk spreiding in de opname.

De overgang bij spenen blijft een belangrijk moment. Wel kun je ervoor zorgen dat dit zo vloeiend mogelijk verloopt. Geert Wouters en Jan van Haperen, experts van Fransen Ger­rits (Zuid) en Marcel Schennink van Agruniek Rijnvallei (Noord) vertellen wat er gebeurt bij de overgang van zuigen naar vast voer. Hoe kun je daar met de keuze van speenvoer op inspe­len. Door goed te kijken naar de biggen, kun je veel zien: is het klimaat in de biggenopfok wel goed, hoe gaat het met de voer- en wateropname? Met gericht voeren kun je goed stu­ren. Door te kijken wat het dier nodig heeft, krijg je maatwerk.

Datum:
15 mei 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Denkavit Pig Farm Gruttoweg 8, Stroe

Kennissessie Geltenopfok: Adaptatie en inzet

Datum:
4 juni 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Noord

Kennissessie Geltenopfok: Adaptatie en inzet

Datum:
5 juni 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Zuid

TOP-sessie 1: Persoonlijke effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit is de basis van het ondernemerschap: Wie ben ik? Waarom doe ik wat ik doe? Iedere deelnemer vult vóór de training een vragenlijst in. Zo ontstaat je ‘ondernemersprofiel’. Dat geeft zicht op je motieven. Gelijktijdig wordt jouw rol in het ondernemersproces geanalyseerd. Tijdens de sessie ‘Persoonlijke effectiviteit’ zetten we dit profiel om naar persoonlijke effectiviteit.

Bekijk hier de flyer.

Datum:
11 juni 2018 om 16:00 - 21:00
Locatie:
Agri-food plaza (ZLTO kantoor), Onderwijsboulevard 225, ‘s-Hertogenbosch

Kennissessie Geltenopfok: Adaptatie en inzet

Datum:
18 juni 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Zuid

Topsessie 2: Leiderschap en teamwork

Dagelijks werken met medewerkers. Scherper gesteld: samen werken aan samenwerken! Alles draait om een goede balans. Tijdens de sessie ‘Leiderschap en teamwork’ kijken we naar verschillende facetten van samenwerken. Denk aan het voeren van functioneringsgesprekken of aan werkoverleg, maar ook het laten groeien (carrière) van mensen binnen het bedrijf. In een intervisie-sessie wordt diepgang gezocht op deze dag.

Bekijk hier de flyer.

Datum:
25 juni 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Agri-food plaza (ZLTO kantoor), Onderwijsboulevard 225, ‘s-Hertogenbosch

Kennissessie Dekmanagement: Optimaal inseminatiemoment

Datum:
2 juli 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Noord

Kennissessie Dekmanagement: Optimaal inseminatiemoment

Datum:
3 juli 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Zuid

Kennissessie Dekmanagement: Optimaal inseminatiemoment

Datum:
4 juli 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Zuid

Kennissessie Dracht: Einde dracht

Datum:
3 september 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Noord

Kennissessie Dracht: Einde dracht

Datum:
4 september 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Zuid

Kennissessie Dracht: Einde dracht

Datum:
17 september 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Zuid

Kennissessie Kraamstalmanagement: Zogen en spenen

Datum:
1 oktober 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Noord

Kennissessie Kraamstalmanagement: Zogen en spenen

Datum:
2 oktober 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Zuid

Kennissessie Kraamstalmanagement: Zogen en spenen

Datum:
8 oktober 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Zuid

Topsessie 3: Strategisch managen

Tijdens de bijeenkomst ‘Strategisch managen’ zetten we een stip aan de horizon. Daarmee zijn richting en doel bepaald. Het kompas bestaat uit Visie, Missie en Strategie. Door naar de wereld over 10 jaar te kijken, zie je vandaag beter welke strategische stappen je moet zetten. Deze richting wordt afgezet tegen het financieel-economisch perspectief op langere termijn. We belichten deze dag ook de moderne fiscaal-juridische aspecten.

Bekijk hier de flyer.

Datum:
29 oktober 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Agri-food plaza (ZLTO kantoor), Onderwijsboulevard 225, ‘s-Hertogenbosch

Kennisessie Biggenopfok: Doorgroeien en afleveren

Datum:
5 november 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Noord

Kennisessie Biggenopfok: Doorgroeien en afleveren

Datum:
6 november 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Zuid

TOP-sessie 4: Van strategie naar stappen

Van Strategie naar Stappen. De vierde bijeenkomst staat in het teken van theorie (de bedrijfsanalyse) naar praktijk (concrete actiestappen). Deze maatregelen stellen we op aan de hand van geformuleerde actiepunten. Vervolgens kijken we naar de markt. Het uitgangspunt is een businessmodel dat de klant(en) in beeld brengt. Ter afsluiting wordt met een casus het onderhandelen getraind.

Bekijk hier de flyer.

Datum:
12 november 2018 om 16:00 - 21:00
Locatie:
Agri-food plaza (ZLTO kantoor), Onderwijsboulevard 225, ‘s-Hertogenbosch

Kennisessie Biggenopfok: Doorgroeien en afleveren

Datum:
19 november 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Zuid

Kennissessie Vleesvarkens: Doorgroeien en afleveren

Datum:
3 december 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Noord

Kennissessie Vleesvarkens: Doorgroeien en afleveren

Datum:
4 december 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Zuid

Kennissessie Vleesvarkens: Doorgroeien en afleveren

Datum:
17 december 2018 om 16:00 - 21:00 uur
Locatie:
Zuid