Topsessies ‘In vier stappen naar TOP-ondernemerschap’ start op 11 juni

Op 11 juni start voor de tweede keer een reeks van vier TOP-sessies voor ondernemers en bedrijfsleiders  ‘In vier stappen naar TOP-ondernemerschap’

 

Als ondernemer of bedrijfsleider moet je steeds strategische keuzes maken. Dat is de kern van manager zijn, de kern van het ondernemerschap! Het zit in je bloed, maar een persoonlijke ontwikkeling brengt je verder. Want het zijn niet de beste ondernemers die overleven. Dat zijn degenen die het beste om kunnen gaan met veranderingen.

 

Topsessie 1: Persoonlijke effectiviteit

Datum: 11 juni 2018

Persoonlijke effectiviteit is de basis van het ondernemerschap: Wie ben ik? Waarom doe ik wat ik doe? Iedere deelnemer vult vóór de training een vragenlijst in. Zo ontstaat je ‘ondernemersprofiel’. Dat geeft zicht op je motieven. Gelijktijdig wordt jouw rol in het ondernemersproces geanalyseerd. Tijdens de sessie ‘Persoonlijke effectiviteit’ zetten we dit profiel om naar persoonlijke effectiviteit.

 

Topsessie 2: Leiderschap en teamwork

Datum: 25 juni 2018

Dagelijks werken met medewerkers. Scherper gesteld: samen werken aan samenwerken! Alles draait om een goede balans. Tijdens de sessie ‘Leiderschap en teamwork’ kijken we naar verschillende facetten van samenwerken. Denk aan het voeren van functioneringsgesprekken of aan werkoverleg, maar ook het laten groeien (carrière) van mensen binnen het bedrijf. In een intervisie-sessie wordt diepgang gezocht op deze dag.

 

Topsessie 3: Strategisch managen

Datum: 29 oktober 2018

Tijdens de bijeenkomst ‘Strategisch managen’ zetten we een stip aan de horizon. Daarmee zijn richting en doel bepaald. Het kompas bestaat uit Visie, Missie en Strategie. Door naar de wereld over 10 jaar te kijken, zie je vandaag beter welke strategische stappen je moet zetten. Deze richting wordt afgezet tegen het financieel-economisch perspectief op langere termijn. We belichten deze dag ook de moderne fiscaal-juridische aspecten.

 

Topsessie 4: Van strategie naar stappen

Datum: 12 november 2018

Van Strategie naar Stappen. De vierde bijeenkomst staat in het teken van theorie (de bedrijfsanalyse) naar praktijk (concrete actiestappen). Deze maatregelen stellen we op aan de hand van geformuleerde actiepunten. Vervolgens kijken we naar de markt. Het uitgangspunt is een businessmodel dat de klant(en) in beeld brengt. Ter afsluiting wordt met een casus het onderhandelen getraind.

 

Meer info en aanmelden

Meer informatie over de topsessies en het aanmeldformulier zijn via deze link te vinden.

Bekijk hier de flyer.Deel deze pagina:
Ga terug