E-learning

Via onderstaande link krijg je toegang tot E-learning modules over de varkenshouderij. De modules worden je aangeboden namens partners uit het agrarisch onderwijs en het agrarisch bedrijfsleven.

https://elearningpigs.com/nl/