E-learning

Via onderstaande link krijg je toegang tot E-learning modules over de varkenshouderij. De modules worden je aangeboden namens partners uit het agrarisch onderwijs en het agrarisch bedrijfsleven.

http://elearningpigs.com