Home > Trainingen & agenda

Trainingen & agenda


Programma kennissessies 2016-2017

Op basis van de wensen en vragen uit de markt zijn wij gekomen tot onderstaand kennisaanbod.

Meer informatie over het kennisprogramma: info@varkens.nl   info@stichtingkpv.nl   info@varkensnet.nl


Wij bieden de volgende cursussen en trainingen:

Datum                    Onderwerp           Inhoud Kennissessie                         Tijd       Locatie                 
           
-------------------- -------------------- --------------------------------------- --------- ----------------- -----------
         
4 september 2017
Varkenshouders/
Bedrijfsleiders én
Medewerkers 
 
5 september 2017 
Varkenshouders/
Bedrijfsleiders 
 
18 september 2017 
Medewerkers
Kennissessie
Meer halen uit
fokmateriaal
    Noord
ZuidZuid
  
InschrijvenInschrijvenInschrijven
-------------------- ------------------------ --------------------------------------- --------- ----------------- -----------
           
25 september 2017
Ondernemers
Top-Sessie:
Strategisch managen
Tijdens de bijeenkomst ‘Strategisch managen’ zetten we een stip aan de horizon. Daarmee zijn richting en doel bepaald. Het kompas bestaat uit Visie, Missie en Strategie. Door naar de wereld
over 10 jaar te kijken, zie je vandaag beter welke strategische stappen je moet zetten. Deze richting wordt afgezet tegen het financieel-economisch perspectief op langere termijn.

Bekijk hier de uitnodiging.
  Agri&Food
Plaza (ZLTO)
in Den Bosch
Inschrijven
-------------------- ------------------------ --------------------------------------- --------- ----------------- -----------
           
2 oktober 2017
Varkenshouders/
Bedrijfsleiders 

3 oktober 2017
Varkenshouders/
Bedrijfsleiders én
Medewerkers 
 
16 oktober 2017
Medewerkers
  
Kennissessie
Optimaliseren van
groepshuisvesting
    ZuidNoord
Zuid
  
 
-------------------- ------------------------ --------------------------------------- --------- ----------------- -----------
           
6 november 2017
Varkenshouders/
Bedrijfsleiders én
Medewerkers 
 
7 november 2017
Varkenshouders/
Bedrijfsleiders 
 
20 november 2017
Medewerkers
Kennissessie
Fokkerij:
Zeug/beerkeuze
    Noord
ZuidZuid
  
 
-------------------- ------------------------ --------------------------------------- --------- ----------------- -----------
           
27 november 2017
Ondernemers
Top-Sessie:
Van strategie naar
stappen
Van Strategie naar Stappen. De vierde bijeenkomst staat in het teken van theorie (de bedrijfsanalyse) naar praktijk (concrete actiestappen). Deze maatregelen stellen we op aan de hand van geformuleerde actiepunten. Vervolgens kijken we naar de markt. Het uitgangspunt is een businessmodel dat de klant(en) in beeld brengt. Ter afsluiting wordt met een casus het onderhandelen getraind.

Bekijk hier de uitnodiging.
  Agri&Food
Plaza (ZLTO)
in Den Bosch
Inschrijven
-------------------- ------------------------ --------------------------------------- --------- ----------------- -----------
           
11 december 2017
Medewerkers 

18 december 2017
Varkenshouders/
Bedrijfsleiders 

19 december 2017
Varkenshouders/
Bedrijfsleiders én
Medewerkers
 
Kennissessie
Gezondheid:
Bewust vaccineren
    Zuid 
 
 
 
Zuid 
 
 
 
Noord
  
 
-------------------- ------------------------ --------------------------------------- --------- ----------------- -----------


Werken in de varkenshouderij vraagt kennis en vaardigheden. Steeds worden nieuwe inzichten en technieken ontwikkeld om varkens nog beter te verzorgen. Denk daarbij aan het terug dringen van antibiotica en het verhogen van dierwelzijn. Ook ondernemers en leidinggevenden willen zich persoonlijk ontwikkelen in hun managementkwaliteiten.

Om als medewerker en ondernemer bij te blijven is een trainingsprogramma opgesteld. Van beginnende medewerker tot ver ervaren medewerkers en ondernemers zijn trainingen en cursussen te vinden. Voor alle trainingen wordt gebruik gemaakt van trainers en technisch specialisten die de laatste stand van de techniek beheersen.

Opleidingen en trainingen zijn als volgt te typeren:
• Voor ondernemers en medewerkers
• Op alle functieniveaus
• Algemene vaardigheden
• Specifieke kennis
• Hoger management en ondernemerschap

Houd deze site in de gaten om op de hoogte te blijven van al onze trainingen.

De stichting heeft geen BTW plicht.