Home > Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap


Eindsymposium Project 'Gezond, Veilig en Efficiënt werken'

Afgelopen donderdag 11 mei werd het eindsymposium van het project Gezond, Veilig en Efficiënt werken gehouden bij ZLTO in Den Bosch. Dit project is opgezet door Stichting KPV onder leiding van Antoon Sanders, een opvolging van het project goed werkgeverschap. Voor het project werd een onderzoek gedaan naar gezond, veilig en efficiënt werken op 25 verschillende varkensbedrijven in Nederland en Duitsland. Samen met leerlingen van het Helicon, varkenshouderij niveau 4, Piet Lamers en Ada van de Kolk van AB Brabant en Yvonne Daandels van ZLTO werd het onderzoek uitgevoerd. Bij de varkensbedrijven werden 12 verschillende werkzaamheden met elkaar vergeleken doormiddel van het registeren van de taaktijden.

Tijdens het symposium werd ingegaan op een aantal verschillende thema’s. Eerst was er tijd voor Leon Rijkers en Frank van der Heijden van het Helicon om hun verhaal te doen over de opzet van het project en hoe het is verlopen. Daarna vertelde Diana Eleveld over de cao en de vernieuwingen hierin. Na de soep en broodjes werden de resultaten van het onderzoek interactief besproken. Daarin viel op dat er een enorme spreiding is in de benodigde tijden per deeltaak tussen bedrijven in deze steekproef. Bij het afleveren van biggen zijn de kosten € 0.012 per big (bij een all-in uurtarief van €21,- per uur) met een spreiding van 50 tot 240 %. Ongeveer dezelfde variatie in taaktijd is er bij de andere 11 onderzochte deeltaken. Als laatste haalde Eppo Timmer van AB Brabant ’’het net op’’. Verder ging hij in op de schaarste aan Nederlands personeel en ook het feit dat EU-werkmigranten ook steeds moeilijker wordt.


Project 'Gezond, Veilig en Efficiënt werken'


Als vervolg op het project goed werkgeverschap wat KPV al eerder heeft gedraaid, wordt nu het project gezond, veilig en efficiënt werken opgepakt. Het doel van het project is om de veiligheid en arbeidsefficiëntie op een varkensbedrijf in kaart te brengen. Samen met 4de jaars leerlingen van de Groene Campus in Helmond, die begeleid worden door vakspecialisten uit het bedrijfsleven, wordt een 25-tal bedrijven bezocht. Tijdens het bezoek zullen de varkenshouder en zijn medewerkers worden geïnterviewd. Vervolgens wordt er een algemene veiligheid- en arbeidsinzet inventarisatie gedaan op het bedrijf. Daarna gaat de varkenshouder zelf aan de slag met metingen. De arbeidsbesteding en de ergonomische kenmerken worden daarbij in beeld gebracht. Zo ontstaat een combinatie van kwalitatieve- en kwantitatieve kenmerken rond de meest voorkomende werkzaamheden op een varkenshouderijbedrijf.

De verkregen data worden geanalyseerd waarna nieuwe parameters worden gevonden die gebruikt kunnen worden om het thema gezond, veilig en efficiënt werken in de varkenshouderij naar een hoger plan te tillen.

Als eindresultaat ontstaan procesbeschrijvingen rond kernactiviteiten. Deze beschrijvingen voldoen aan de volgende zaken:
• Kwalitatieve beschrijving van het werk
• Ergonomische- en veiligheid kenmerken rond het thema
• De beschrijving kan als communicatiemiddel gebruikt worden
• Ondernemers en medewerkers kunnen uniforme duidelijke processen met elkaar uitwisselen
• Er ontstaat een kwantitatieve beschrijving van de activiteit.
• De beschrijvingen vormen de basis voor betere arbeidsomstandigheden en structuren

Door het structureren van werkzaamheden in combinatie met veiligheidsnormen is er voor veel bedrijven winst te behalen. Zo wordt gezond en veilig werken van 17 tot 70 gestimuleerd.
Varkenshouderij bedrijven kunnen hun eigen processen vergelijken met de proces- ene veiligheidsbeschrijvingen van dit project. Daarmee kunnen ze, bijvoorbeeld door het verleggen van hun looplijnen, arbeid besparen. Tevens krijgen de varkenshouderij bedrijven inzicht in het thema ergonomisch en veilig werken waardoor gevaarlijke situaties en bedrijfsongevallen vermeden kunnen worden.

Uit de verkregen informatie zullen adviesproducten en lesmaterialen ontwikkeld worden.


Project 'Goed Werkgeverschap'

Binnen de varkenshouderij is op 25 bedrijven een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de status van werkgeverschap. In dat onderzoek zijn door het uitzetten van digitale vragenlijsten aan ondernemers en hun medewerkers, gevolgd door interviews resultaten verzameld.

Op 18 maart 2015 heeft Stichting KPV de eindpresentatie van het project ‘Goed werkgeverschap’ gehouden voor al haar stakeholders waar deze resultaten gepresenteerd zijn.

Bekijk hier de samenvatting.

Bekijk hier de handout van de presentatie.

Bekijk hier de filmpjes van deelnemers aan het project 'Goed werkgeverschap'

 

Op 18 november 2014 heeft het symposium 'Goed werkgeverschap' plaats gevonden:

Stichting KPV voor ontwikkeling
Op de Nederlandse varkenshouderijbedrijven werken 5.000 mensen. Van deze groep mensen worden topprestaties verwacht. Daarom werkt de Stichting KPV samen met ondernemers en hun medewerkers aan opleiding & scholing. Zo borgen we kwaliteit van mensen en werk. Op deze manier wordt de sector steeds aantrekkelijker voor nieuwe medewerkers.

Goed werkgeverschap centraal
In de afgelopen 20 jaar zijn veel varkenshouders ook werkgever geworden. Een goed werkgever zijn is de basis voor plezier en kwaliteit in het werk. Om van werkgever en werknemers een goed team te maken is de Stichting KPV het project Goed Werkgeverschap gestart. Op 25 bedrijven is een inventarisatie gemaakt die waardevolle informatie geeft die we tijdens het symposium willen delen.

Op de website van ZLTO vindt u interessante informatie over werkgeverschap in de varkenshouderij:


Foto's